Contentbox headline

Wybrane Task NPCs
NPC oferujący zadania na zabicie określonej ilości graczyNpc oferujący zadania na zabicie określonej ilości graczy znajduje się na wyspie Task NPC. Aby się tam dostać trzeba wejść w teleport znajdujący się w temple.

Podstawowe informacje:
 • Zabicia naliczane są za zabicie graczy powyżej 150 reborna.
 • Nie liczą się zabicia graczy na arenie PVP, nie liczą się również zabicia swoich MC i osób ze swojej gildii.
 • Liczą się zabicia graczy ze skullami lub bez nich.
 • Zadania trzeba wykonywać po kolei, przerwanie zadania nie zeruje liczby dotychczasowych zabić.
 • Zadań jest 8 na zabicie kolejno 50, 75, 100, 150, 250, 300, 400, 500 graczy.
 • Nagrodą są papryki w ilości 2 razy liczba graczy do zabicia. Za wykonanie piątego zadania otrzymuje się również 100 premium points.
 • NPC oferujący zadania na zbieranie przedmiotów  Npc oferujący zadania na zbieranie określonych ilości przedmiotów znajduje się na wyspie Task NPC. Aby się tam dostać trzeba wejść w teleport znajdujący się w temple.

  Podstawowe informacje:
 • Pierwsze zadanie można oddać mając 600 reborn.
 • Zadania u tego NPC można przyjąć przed progiem rebornowym wymaganym do ich ukończenia. Na przykład mając mniej niż 600 reborn, można przyjąć zadanie i zbierać wskazane przez NPC przedmioty ale oddamy je dopiero kiedy osiągniemy minimum 600 reborn.
 • Każde zadanie wymaga od gracza posiadania odpowiedniego minimalnego reborna. Wymagania rebornowe rosną z początkowymi zadaniami o 300 rebornów, od 4 zadania jest to 200-300 rebornów.
 • Każde zadanie polega na zebraniu odpowiedniej ilości wybranych przez NPC przedmiotów.
 • Przedmioty do zebrania, będą się lootały z każdego potwora którego zabijesz. Wypadanie danych przedmiotów "włączy się" po przyjęciu zadania. Za pomocą komendy !autoloot on/off możesz włączyć lub wyłączyć automatyczne zbieranie przedmiotów do twojego plecaka - automatycznie zbierane będą tylko te przedmioty, które są wymagane do ukończenia zadania.
 • W każdym zadaniu ilość przedmiotów jaka może wypaść oraz szansa na wypadnięcie danych przedmiotów może być inna.
 • Nagrodą za wykonanie zadania są Task Points oraz drobny upominek (np. papryczki). Task Points można zamienić na nagrodę u npc o tej samej nazwie (Task Points).
 • Npc wymienia zebrane przez gracza "task points" na nagrody. Znajduje się na wyspie Task NPC. Punkty "task points" otrzymuje się za wykonywanie zadań u NPC Missions, NPC Searching, NPC Ahmed oraz za niektóre zadania z Task Systemu na zabijanie potworów.

  Nagrody jakie można wybrać:
 • 450 Papryczek za 300 task points,
 • 75 Papryczek za 50 task points,
 • 1x Exp Fruits za 60 task points,
 • Remove Summon za 150 task points,
 • Remove Aol Upgrade za 150 task points,
 • Damage Upgrader za 200 task points,
 • Manauh Upgrader za 300 task points,
 • Koniczyna Expa za 300 task points,
 • Task Boost Cake za 400 task points,
 • 100 Premium Points za 500 task points,
 • Token za 500 task points.
 • Artefact Box za 500 task points.