Contentbox headline

Reborn SystemSystem rebornów - jest to jeden z podstawowych systemów, na których opiera się rozgrywka na Baxpii. Wiele elementów gry bazuje na tym systemie i aby zdobywać nowe czary, ulepszenia czy dostać możliwość przejścia gdzieś np. na questa - wymagane jest posiadanie odpowiedniego Reborna. Najłatwiej określić czym są reborny, posługując się przykładem Level'a. Aby zdobyć dany poziom (Level), trzeba zdobyć określoną ilość punktów doświadczenia (expa) - tak samo jest z Rebornami, lecz aby zdobyć jeden Reborn, nie jest wymagane zdobycie określonej liczby doświadczenia (expa), lecz zdobycie określonego Levela. Po osiągnięciu 1000 Levela, zdobywa się 1 Reborn, a Level wraca do 8. Wraz ze wzrostem Reborna, otrzymuje się możliwość korzystania z nowych czarów, przedmiotów i innych elementów gry.

Poza Rebornami, w późniejszym etapie gry, zdobywa się Mega Reborny. Są one skonstruowane podobnie do tego jak działają Reborny, lecz aby zdobyć Mega Reborn, gracz musi osiągnąć odpowiednią liczbę zwykłych Rebornów, których to ilość odzwierciedlona jest w postaci procentów (%). Aktualnie nawyższy Reborn do zdobycia to 5000, po nim zdobywamy procent (%) do Mega Reborna. Liczba zwykłych rebornów, jaką należy wbić, aby zdobyć jeden Mega Reborn może się różnić dla każdego z nich. Kiedy gracz jest w trakcie zdobywania Mega Reborna, to na look jego postaci można zobaczyć ile % pozostało mu do wbicia następnego Mega Reborna.Kiedy pierwszy gracz osiągnie reborn oznaczony w tabeli poniżej jako "Kamień Milowy", to wszyscy gracze z zakresem rebornów wskazanym w kolumnie drugiej, otrzymają na stałe zwiększony exp w formie Exp Bonusu. Procent o jaki exp zostanie w danym zakresie zwiększony, wskazany jest w kolumnie "Exp Bonus".

Kamień Milowy
Zakresy Rebornów Exp Bonus
1000 0 - 500 5%
2000 0 - 500 10%
501 - 1000 5%
3000 0 - 500 15%
501 - 1000 10%
1001 - 2000 5%
5000 0 - 500 20%
501 - 1000 15%
1001 - 2000 10%
2001 - 3000 5%
3M 0 - 500 25%
501 - 1000 20%
1001 - 2000 15%
2001 - 3000 10%
3001 - 5000 5%
5M 0 - 500 30%
501 - 1000 25%
1001 - 2000 20%
2001 - 3000 15%
3001 - 5000 10%
0M - 3M 5%Za zdobycie określonych pułapów Rebornów, gracz może odebrać nagrodę. Aby to zrobić należy udać się do "Pałacu", gdzie znajduje się reward room. Gracz posiadający w danej chwili, najwyższy reborn, otrzymuje wyświetlany nad postacią złoty napis "TOP" oraz efekt.